به میان شما آمدیم

دعوت به همکاری

ما معتقدیم هیچ موفقیتی اتفاقی نیست. مسلماً موفقیت یک مجموعه مرهون عملکرد موفقیت آمیز تک تک اعضای اون مجموعه‌ست.
ما هم از این مقوله مستثنی نیستیم و برای رسیدن به هدفمون نیازمند یاری دوستانی هستیم که تو زمینه‌های مرتبط با نشر، دستی بر آتش دارند. ما آماده هستیم دست همکاری به سمت شما عزیزان دراز کنیم و انتظار داریم دوستانی دست در دست ما بذارن که تو زمینه‌ی تخصصی خودشون، حرفی برای گفتن داشته باشن.
در صورت تمایل می‌توانید رزومه خود را از طریق ایمیل info@aftabkaranpub.com نیز ارسال نمایید.