به میان شما آمدیم
مرور برچسب

انتشارات آفتابکاران

ردپای دو جنگ در رنج‌های سه نسل از زنان ایران در «شهریور داغ»

رمان «شهریور داغ» نوشته «هدا عربشاهی» به بازار کتاب راه یافت. این رمان از حمله روس‌ها به پل آهنی می‌گوید و ردپای جنگ جهانی دوم و جنگ ایران و عراق را در رنج‌های سه نسل از زنان ایران می‌کاود. هدا عربشاهی، نویسنده رمان «شهریور داغ»…