به میان شما آمدیم
مرور برچسب

راز مرد گوشه گير

«فرزانه» آمد كه همينجا بميرد!

يادي از «بهمن فرزانه» در دومين سال درگذشتش احمد تهوري* زنده ياد بهمن فرزانه، از آن دست نويسندگان و مترجماني بود که تمامي آثاري را که ترجمه مي کرد با انتخاب و شناخت خودش بود. او در اين زمينه هوش و فراست بالايي داشت و هر کتابي را که ترجمه…