به میان شما آمدیم
مرور برچسب

ری بردبری

دنیای رازآلود بزرگان

مجموعه گفت‌وگو با مشاهیر جهان، سری کتاب‌هایی است که شامل آخرین گفت‌وگو با چهره‌های مطرح ادبیات، هنر، فلسفه و تاریخ جهان است. نشر «آفتابکاران» از این مجموعه چندده‌جلدی، تاکنون این کتاب‌ها را با ترجمه سولماز دولت‌زاده و حسین کربلایی‌طاهر…