به میان شما آمدیم
مرور برچسب

مجموعه داستان

نقد و بررسی «سومین قدیس»

روز جمعه 25/12/1396 مجموعه داستان سومین قدیس نوشته سید رضا کوشالشاهی  با حضور نویسنده و علاقه مندان در کافه کتاب شهر کتاب شهرستان ساوه برگزار گردید. کارشناسی ، بررسی و نقد این  کتاب به عهده حسین ورجانی و احمد بهرامی بود. مجموعه داستان…