به میان شما آمدیم
مرور برچسب

نشر آفتابکاران

«غبار صورتی» نه گفتن به جنگ در سراسر دنیاست

نسترن مکارمی درباره مجموعه داستان خود می‌گوید: غبار صورتی بیشتر معطوف به کراهت چهره جنگ و زخم‌های ماندگاری است که بر روح و روان آدم‌ها به جا می‌گذارد . نسترن مکارمی،‌ داستان‌نویس در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، از انتشار…

ابهام از نوع پست مدرنیسم

مجموعه داستان «سومین قدیس» مجموعه‌ای از داستان‌های پست مدرنیستی است که به خواننده اجازه برداشت‌های متفاوتی از متن را می‌دهد. خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)،مجموعه داستان «سومین قدیس» نوشته رضا کوشالشاهی به تازگی توسط نشر آفتابکاران منتشر…