گفتگو با مشاهیر:

در این قسمت از نشریه آنلاین آفتابکاران ما نگاه کوتاه و اجمالی به زندگینامه و بخشی از مصاحبه های نویسندهای بزرگ دنیا را بریتان آورده ایم و اینکه زندگینامه نویسی چیست و چگونه باید با یک نویسنده بزرگ مصاحبه نمود،همه اینا بخشی از صفحه آنلاین ما در مورد گفتگو با مشاهیر می باشد، اگر به دنبال خرید کتاب زندگینامه و یا خرید کتاب مصاحبه نویسندگان بزرگ ایران و جهان هستید تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

ژاک دریدا و آخرین مصاحبه  :

یکی از کتاب های انتشار یافته توسط نشریه آفتابکاران کتاب ژاک دریدا و آخرین مصاحبه های او قبل از مرگش با یک خبرنگار می باشد، ژاک دریدا یک نویسنده و فیلسوف الجزایری تبار است که به خاطر کار روی نوعی نشانه شناسی مبتنی بر فلسفه واسازی به شهرت رسیده است. ژاک دریدا در 15 ژوئیه سال 1930 دنیا آمد و در 8 اکتبر 2004 درگذشت، او متن های زیادی را در زمینه بسیاری تحلیل کرد و آنها را در چهارچوب پدیدارشناسی گسترش داد، نظریات وی بر فلسفه پسا مدرن و نقد ادبی معاصر تأثیر فراوانی داشته است.

برخی از آثار ادبی دریدا:

  • آوا و پدیدار = سال 1341
  • نوشتار و تفاوت = سال 1346
  • بذرافشانی = سال 1351
  • حاشیه ها؛ درباره فلسفه = سال 1351
  • مواضع = سال 1351
  • آوای غم = سال 1353